Kosovo 2.0 - Shtjellimi i çështjeve thelbësore

Podkasti i fundit

Konteksti: "Tavani i qelqit" është grithur. Çka tash?

Sa mundet përfaqësimi më i lartë gjinor t’u shërbejë politikave feministe?

00:00 00:00

video

Shtypja e votës: Në kontekst

Shtypja e votës: Në kontekst

Përmes shifrave: Zgjedhjet që thyen rekorde

Unë jom tu thonë

Editors' Pick - Fronti i luftës kundër [...]

REKOMANDOJMË

AKTIVITETE N'HUB

29 jan 2021  5:30 pm
22 dhjet 2020  5:30 pm
16 dhjet 2020  5:30 pm
10 dhjet 2020  5:30 pm